Home

Het IPS is een platform waar zowel zelfhulporganisaties als belangenorganisaties, met een eigen identiteit, deel van uitmaken.
Voornaamste doel van dit platform is het bijeenbrengen van deze organisaties om elkaar te versterken en daarmee de overeenkomsten tussen de organisaties beter tot hun recht te laten komen.
Culturen komen hier samen aan tafel om kennis te maken en elkaar te vinden waardoor het stadsdeel Segbroek een prettig, veilig, vriendelijk en gezellig stadsdeel is om te wonen voor jong en oud, nu en in de toekomst.

D e komende jaren gaat er veel veranderen voor de burger op het gebied van zorg, welzijn, werk, ouderen en jeugd. Dit platform kan uw podium worden.
Kom eens langs. Praat en denk mee!

Aanmelden voor een bijeenkomst, kijk in onze agenda en stuur een mail naar het bestuur van ips@intercultureelplatformsegbroek.nl

Graag tot ziens op een van onze bijeenkomsten, met vriendelijke groet,

Ronald van Noort
Voorzitter